Integritetspolicy

Vietnam ABC AB (”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”Vietnam ABC”) tar ansvar för de kunduppgifter vi samlar in. Kunduppgifter betyder här personlig data som kan kopplas till en fysisk person. Om du har frågor om integritetspolicyn, kontakta oss på info@vietnamabc.se

1. Vilka kunduppgifter vi samlar in och var vi samlar in dem ifrån

1.1 Adress, personnummer och kontaktinformation som kunden anger vid bokning av resa eller enligt överenskommelse på annat sätt, till exempel via telefon eller e-post.

1.2 Övriga uppgifter, till exempel passuppgifter, som vi samlar in direkt från kunden efter behov enligt underleverantörernas eller besöksmålens krav.

2. Vad vi använder kunduppgifterna till och vilka som får del av dem

2.1 För beställning av tjänster som ingår i kundens avtal eller som kunden efterfrågar, från våra olika underleverantörer, inklusive flygbolag, hotell, researrangörer och specifika besöksmål. I dessa fall tillhandahåller vi endast de uppgifter som underleverantörerna kräver.

2.2 Vid pass- och tullkontroller, samt andra tillfällen då vissa kunduppgifter behöver ges utan förbehåll för att kunna fullfölja vad som avtalats med kunden.

2.3 För att förse kunden med information om sin beställning och betalning, resans program, ändring av avtalet och resans innehåll eller annan viktig information.

3. Hur kunduppgifterna skyddas

3.1 Inga kunduppgifter delas till personer utanför Vietnam ABC, förutom vid behov enligt punkt 2 ovan.

4. Kundens rättigheter

4.1 Kunden har rätt att begära tillgång till de uppgifter som Vietnam ABC har sparat om kunden.

4.2 Kunden har rätt att begära korrigering eller komplettering av felaktiga uppgifter.

4.3 Kunden har rätt att begära radering av alla kunduppgifter som vi har samlat in om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in, om de har missbrukats av Vietnam ABC eller om kunden av giltig orsak inte samtycker till vår användning av uppgifterna.

5 Hur länge kunduppgifterna sparas

5.1 Kunduppgifternas sparas på obestämd, även efter resans avslutande. Enligt punkt 4 ovan har kunden när som helst rätt att begära radering av dessa uppgifter när de inte längre behövs.